15-02-2020 Rondgang door de stad Heerlen -Foto’s Patrick Kisters/De Winkbülle