07 en 08 februari 2018 Bezoek naar carnavalavond  Hollehof РPresidentborrel Iereroad -Snoep voor de wagen -Carnavalavond Plataan (savagram)Carnavalsmiddag Michelle kinderopvang