30-09-2018 V.V. Schaesberg VR1 – SVO Fortuna’54 VR2