27-1-2016 Abdicatie en Prinsenproclamatie op de Catharinaschool, So-afdeling